Om det finns asbest

Om det finns asbest i huset är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Asbest kan vara farligt för hälsan och det är därför viktigt att veta hur man ska hantera det på rätt sätt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av de vanligaste frågorna som folk har om detta och hur man ska hantera det. Vi kommer även gå in på asbestsanering.

Asbest är ett mineral som finns i naturen och har använts i byggnader i många år. Det finns tre olika typer: krysotil, amosit och crocidolit. I Sverige är det främst krysotil som har använts. Fibrerna är mycket starka och kan böjas utan att brytas. De är också motståndskraftiga mot kemikalier och höga temperaturer.

Väldig vanligt var det förr för dels var det ju billigt och dels extremt hållbart. Och så länge det sitter där det ska är det ingen fara, det är när man börjar röra i det och plocka bort fasader eller annat där det finns som det börjar bli farligt.

Fibrerna är mycket små och kan inte ses med blotta ögat. De kan dock inhämtas i luften när asbesthaltiga material bryts eller slipas ner. När fibrerna andas in hamnar de på slemhinnan i lungorna. Där kan de ligga kvar i flera år utan att ge några symtom alls. Men under tiden har de förstört cellerna i lungan och orsakar inflammationer och skador som till slut leder till förträngningar av luftvägarna. Då blir man andfådd och får hosta.

Det tar lång tid, flera år eller decennier, innan lungorna blir så skadade att det märks på hälsan. Det finns ingen bot och det är ju helt i onödan att detta händer men det kräver förstås att man tar hjälp av någon som kan hjälpa en med asbestsanering.

Robert A, Solna